Användarvillkor för bankbetyg.se
(uppdaterad 2013-12-18)


1. Övergripande

Tycero AB ("Tycero") har utvecklat en webbtjänst ("Bankbetyg"). Bankbetygs allmänna syfte är att tillhandahålla besökare ("Användare") möjlighet att läsa om och jämföra Sveriges banker, samt betygsätta och kommentera dessa. Genom att lämna betyg/kommentarer på Bankbetyg accepterar du de villkor som anges i dessa användarvillkor ("Villkoren").


2. Användande

Du som Användare får endast använda Bankbetyg avseende den tillämpning som anges i Avtalet. Tycero kan ensam bedöma vad som räknas som tillämpning. Tycero kan komma att radera kommentarer som strider mot gällande lagar och de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor. Du som Användare får inte kopiera eller använda Bankbetyg på annat sätt än vad som angivits i Villkoren.


3. Uppgifter och konto

När du lämnar ett betyg eller kommentar sparar vi ditt namn och e-postadress. Om du använder dig av Facebook-kopplingen sparar vi även övriga uppgifter som du givit ditt samtycke till i och med att du godkänner att Bankbetyg får ta del av informationen på ditt Facebook-konto. Det är endast ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn som skrivs ut och är synligt för övriga besökare. E-postadress, fullständigt efternamn och övriga uppgifter visas inte ut. Ett konto skapas för dig på Bankbetyg om du använder Facebook-kopplingen. Detta så att du senare kan använda samma Facebook-inloggning för att ge fler betyg/kommentarer. Om du väljer att fylla i namn och e-postadress istället skapas ett fiktivt konto som är kopplat till ditt betyg/kommentar. Tycero kan komma att använda aggregerad data om betyg och använda dessa i jämförelser, statistik och marknadsundersökningar. Tycero har rätt att fritt disponera och publicera sådan data på anonym nivå.


4. Betyg, kommentarer och innehåll

Om du väljer att lämna en kommentar ska den vara sakligt beskriven, utan personliga påhopp och icke relevant inneåhll. Bankbetyg kan besluta om att din kommentar inte håller tillräckligt hög nivå, bryter mot våra regler eller på annat sätt gör grund för borttagning. Vi förbehåller oss även rätten att göra små ändringar på din kommentar, som t.ex. att rätta stavfel, meningsuppbyggnad eller rätta enkla grammatikfel. Är det större ändringar kan vi komma att kontakta dig och meddela dig om ändringarna. Publicering av copyrightskyddat material är förbjudet, likaså att länka till webbsidor som innehåller olagligt innehåll. Det är förbjudet att använda Bankbetyg som en distributionskanal för kommersiella budskap, spam och andra typer av icke relaterad information. Vi ansvarar inte för material på annan webbplats med länk till eller från webbtjänsten Bankbetyg.


5. Tycero har rätt att ändra detta avtal

Tycero förbehåller sig rätten att ändra villkoren och förutsättningarna för tjänsten. Användaren bär ansvaret att vid använande av tjänsten, regelbundet granska dessa villkor och förutsättningar och förbinder sig samtidigt om att acceptera att användandet av Bankbetyg efter datum för villkorsändringar är detsamma som att godkänna ändringarna.


6. Intrång

Alla försök till datorintrång, hacking eller annan form av olovligt nyttjande av webbtjänsten kommer att polisanmälas.


7. Rätt att begränsa nyttjandet av webbtjänsten

Tycero äger rätten att bestämma om vissa eventuella begränsningar i Bankbetyg och äger även rätten att stänga av dig som användare att använda webbtjänsten om användarvillkoren på något sätt skulle brytas.


8. Tyceros rättigheter

Tycero innehar ensamt ägande- och upphovsrätten till Bankbetyg. Detta inkluderar ändringar och tillägg som tagits fram i samarbete med kund.


9. Garantier

Tycero tillhandahåller Bankbetyg i befintligt skick med dess funktioner. Tycero utfärdar inga garantier angående korrekthet, funktion, arbetsinsats eller kvalitét för webbtjänsten. Tycero frånsäger sig alla garantier och förutsättningar om att Bankbetyg ska vara oavbrutet och fritt från fel. Vi rekommenderar att inga viktiga ekonomiska beslut tas utifrån informationen på denna webbplats, utan att först kontrollera att uppgifterna stämmer på respektive bank/kortugivares webbsida. Utöver detta avtal finns inga garantier.


10. Skadeståndsansvar

Tycero kan inte under några som helst omständigheter hållas ansvarig för skador samt följdskador och straffpåföljder som uppstår på grund av detta avtal eller användandet av Bankbetyg. Om du inte godkänner eller är nöjd med Bankbetyg, Tycero eller webbplatsen i ska du sluta använda webbtjänsten.


11. Ändring av Bankbetyg

Tycero äger rätten att när som helst ändra på webbplatsen och på Bankbetyg. Detta innefattar funktionsändringar, borttagande av funktioner och dylikt samt alla andra tänkbara ändringar, av vilket skäl som helst och när som helst. När du godkänner dessa villkor samtycker du till att Tycero inte är ansvariga eller skadeståndsskyldiga för något som helst innehåll på webbplatsen och på Bankbetyg, helt utan begränsningar.


11. Ändring av Bankbetyg

Tycero äger rätten att när som helst ändra på webbplatsen och på Bankbetyg. Detta innefattar funktionsändringar, borttagande av funktioner och dylikt samt alla andra tänkbara ändringar, av vilket skäl som helst och när som helst. När du godkänner dessa villkor samtycker du till att Tycero inte är ansvariga eller skadeståndsskyldiga för något som helst innehåll på webbplatsen och på Bankbetyg, helt utan begränsningar.


12. Force Majeure

Tycero ansvarar inte för skador som beror av omständighet som Tycero ej kunnat råda över, såsom exempelvis blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänster från eventuell leverantör på grund av omständigheter som här angivits. Nämnda omständigheter utgör således grund för befrielse från prestation och påföljd.


13. Tvist

Tvist rörande Avtalet skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamationsnämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.
Senaste nytt
 • Nästan hälften av alla svenskar har aldrig bytt bank

  Det skriver SvD i en artikel som publicerades nyligen. Många anser sig vara nöjda med villkoren hos sin nuvarande bank, men flera uppger också att skillnaden mellan bankerna inte är tillräckligt stora och att det verkar krångligt och svårt att byta...

  Läs mer om Nästan hälften av alla svenskar har aldrig bytt bank

 • Unga har dålig koll på sin privatekonomi

  Unga har dålig koll på sin privatekonomi. Det slås fast i två undersökningar som nyligen presenterats av Länsförsäkringar och Finansinspektionen. De ungas okunskap om den egna privatekonomin har ökat de senaste åren. Hälften av alla vuxna klarar...

  Läs mer om Unga har dålig koll på sin privatekonomi

Kunskapsbank
 • Inflation

  Inflation är ett ord som du säkert redan har stött på någon gång. Inflation innebär att värdet av en viss valuta plötsligt sjunker vilket i sin tur resulterar i en kraftig ökning av den totala penningmängden. Det finns också ett fast samband mellan...

  Läs mer om Inflation

 • Basbelopp

  Ett basbelopp är ett fastställt belopp som ändras årligen. Beloppen finns bland annat för att man ska kunna göra beräkningar för olika förmåner och avgifter. Anledningen till att dessa belopp ändras varje år är för att det har avsikten att spegla...

  Läs mer om Basbelopp