Riksbanken sänker reporäntan

Publicerad 2015-03-18

Riksbanken har redan sedan tidigare i februari sänkt reporäntan till rekordlåga -0,10% men sänker nu alltså med ytterligare 0,15 procentenheter ned till -0,25%. Beskedet kom oväntat för många då Riksbanken normalt sett inte tar några beslut om räntan mellan de ordinarie räntemötena.

Enligt Riksbanken finns vissa tecken på att inflationen har bottnat och är på väg uppåt, men att den senaste tidens stärkning av kronan ändå kan bidra till att bryta den trenden. Med en sänkning av reporäntan samt ett köp av statsobligationer för 30 miljarder kronor är det tänkt att understödja inflationsuppgången och komma närmare de uppsatta målen för inflationstakten.

Riksbanken bedömer att reporäntan ska ligga kvar på -0,25% åtminstone till andra halvåret 2016, varefter den förväntas stiga gradvis men i en långsammare takt än i prognosen som gjordes i februari. Däremot säger sig Riksbanken vara beredda att sänka räntan ännu mer vid behov och för att säkerställa inflationstakten, detta även mellan penningpolitiska möten.

Det återstår att se hur sänkningen kommer att påverka spar- och bolåneräntor, det framkommer tids nog hur marknadsräntorna blir men någon justering kan vi nog räkna med. Vi hoppas samtidigt att vi inte ska behöva se minusräntor på sparkonton, men det är i så fall troligare att detta bekostas med t.ex. en årsavgift istället för en andel av sparbeloppet.

På Bankbetyg går det att se aktuella bolåneräntor men även historik för dessa.

Med appen Smartränta har man alltid tillgång till den senaste reporäntan i telefonen samt historik för denna samt bolåneräntor