Stora rabatter på bolån för bankanställda

Publicerad 2015-03-11

Anställda i svenska banker har oftast en väl tilltagen rabatt på sina bolåneräntor.

Enligt en artikel i Aftonbladet betalar bankanställda allt från 0% till 0,5% ränta på sina bolån samtidigt som listräntorna ligger på runt 2% just nu för vanliga kunders 3-månadersräntor.

Visserligen förmånsbeskattas de anställda men det handlar i vissa fall ändå uppemot tusentals kronor billigare lån jämfört med en vanlig låntagare.

Förmånliga lån

Alla banker har ett maxbelopp på lån med personalrabatt där Handelsbanken och SBAB ligger lägst med 1 500 000 kr och Danske Bank är mest frikostig med lån upp till 3 000 000 kr. Hos Skandia och Swedbank är räntorna extremt låga och ligger just nu på 0% respektive 0,02%.

Hos Swedbank betalar en vanlig kund 3 500 kr i månaden för ett lån på 2 000 0000 kr med en ränta på 2,10%. En anställd med samma lån betalar efter förmånsbeskattning endast 865 kr per månad och sparar alltså 2 635 kr på att vara anställd hos banken.

Här följer en uträkning per bank på hur stor procent en anställd betalar per månad jämfört med en vanlig kund. Desto lägre procenttal desto mer förmånligt för den anställde.Läs mer i artikeln hos Aftonbladet.

*Skandia är den enda bank som visar ut genomsnittlig ränta (1,61%) och inte en listränta ut mot kund. Skulle man istället räkna med t.ex. SEB:s listränta (2,07%) blir procentandelen för Skandia så låg som 24% vilket är en mer rättvis jämförelse jämfört med de andra bankerna som inte visar ut snitträntor.