Finansinspektionen slopar amorteringskrav

Publicerad 2015-04-23

Finansinspektionens förslag till amorteringskrav har tidigare kritiserats av Kammarrätten i Jönköping eftersom de inte anser att FI har stöd i lagstiftningen för sitt förslag.

Idag meddelar FI att man drar tillbaka förslaget även om de har gjort en annan bedömning än Kammarrätten. Motiveringen till tillbakadragandet är att det inte får finnas några tveksamheter kring regler som påverkar så många hushåll under så lång tid.

FI kommer tills vidare att avvakta med fortsatt arbete då de anser att myndighetens mandat att ta fram nya regler på området behöver förtydligas.

Amorteringskravet som nu slopas innebar: