Hur säkra är Sveriges banker på nätet?

Publicerad 2015-03-03

Som kund ska man slippa oroa sig för säkerheten hos sin bank. Det är tillräckligt med alla försök till nätfiske och andra bedrägerier som man kan råka ut för om man inte är aktsam.

Det finns många olika aspekter på banksäkerhet och vi har varken kunskap eller möjlighet att gå in på dessa. Emil Stenström - webbutvecklare och bloggare - har tagit reda på hur det ligger till med säkerheten hos svenska banker när det gäller själva anslutningen mellan kund och bank. Ni vet det där gröna fältet med ett hänglås som dyker upp i adressfältet i webbläsaren.

Tyvärr räcker det inte med ett grönt fält för att anslutningen ska vara så säker som den borde kunna antas vara när det gäller banker. Det finns bakomliggande faktorer som helt kan avgöra om man egentligen borde lita på den säkra anslutningen eller om det finns risk att information kan läcka ut.

Emil använder sig delvis av ett verktyg för att testa den säkra anslutningen, men ger också ett betyg utifrån hur bankens säkerhet ser ut rent visuellt ur ett användarperspektiv. Artikeln är skriven ut tekniskt perspektiv men är helt klart läsvärd för alla som bryr sig om säkerhet.

Några exempel på säkerhetsbrister som nämns i artikeln: