Insättningsgaranti

Den statliga insättningsgarantin är en typ av säkerhet som finns för dig som har satt in pengar på olika konton hos banker, värdepappersbolag eller kreditmarknadsföretag. Detta innebär att om den bank eller det företag som du har satt in pengarna hos oturligt nog skulle gå i konkurs så kommer du att få pengar tillbaka av staten. För att du ska kunna få dessa pengar måste först Finansinspektionen besluta om att insättningsgarantin verkligen ska träda in.

Av den här anledningen är det också en väldigt god idé att du först kollar upp så att den bank eller det företag du har tänkt att placera pengar i verkligen är anslutna till den statliga insättningsgarantin då den är en värdefull säkerhet för dig som är kund. På Bankbetyg kan du jämföra sparkonton och se vilka som omfattas av den statliga insättningsgarantin. Själva garantin i sig täcker kapital och så kallad upplupen ränta upp till en viss maxgräns som i dagsläget ligger på 100.000 euro per person och bank eller företag.

Om du skulle råka ut för att din bank skulle gå i konkurs så skulle din egen personliga ersättningsnivå räknas om till svenska kronor enligt den kurs som gäller samma dag som Finansinspektionen beslutar om att insättningsgarantin träder in.

Varför insättningsgaranti?

Själva meningen med att staten erbjuder den här garantin är för att man helt enkelt ville stärka upp skyddet för allmänhetens insättningar och därmed också genom detta kunna öka stabiliteten i hela landets finansisella system. Garantin infördes 1996 med ett maxbelopp på 250.000 kr. Reglerna kring hur den fungerar har antagits efter ett redan existerande EG-direktiv och det finns därmed andra liknande garantier i alla de övriga EU-länderna. Trots att det var ett direktiv som fastställdes inom EU så finns det faktiskt också en rad andra länder som inte är anslutna till den europeiska unionen som också erbjuder garantier likt den vi har här i Sverige.

Publicerad 2015-03-03