Inflation

Inflation är ett ord som du säkert redan har stött på någon gång. Inflation innebär att värdet av en viss valuta plötsligt sjunker vilket i sin tur resulterar i en kraftig ökning av den totala penningmängden. Det finns också ett fast samband mellan penningvärdet och den mängd pengar som finns i omlopp. Förhållandet mellan dessa innebär att så fort penningmängden ökar så minskar i regel alltid värdet på dessa pengar. Ett resultat av att penningvärdet minskar är att den allmänna prisnivån som råder automatiskt börjar stiga. Tack vare detta brukar man oftast mäta hur kraftig inflationen är genom att titta på rådande konsumentprisindex.

Därför uppstår inflation

Men då kan man fråga sig hur en inflation faktiskt uppstår? Jo en av anledningarna till att det kan ske är till exempel att en stor centralbank börjar med att tillhandahålla alldeles för stora mängder valuta. Om detta sker börjar priserna direkt att stiga samtidigt som pengarnas värde kontinuerligt sjunker och kort efter att den processen har påbörjats är nationen inne i en inflation.

Det finns också andra vägar som kan leda till att det uppstår en kraftig inflation. En av dessa anledningar är om allmänheten börjar köpa fler varor och tjänster än vad företagen hinner producera. Detsamma gäller även om de rådande priserna för att producera dessa varor och tjänster börjar stiga. En anledning till att de kan göra det är bland annat om lönerna inom dessa företag och dess bransch börjar stiga. Detta leder sedan i sin tur till att företagen tvingas höja priserna för att kunna kompensera för den ökade produktionskostnaden.

En lite mer udda anledning till att inflation kan uppstå är faktiskt förväntan om att den ska inträffa. Om allmänheten och företagen börjar tro att allt ska bli dyrare så kan det faktiskt leda till att det så småningom blir det.

Publicerad 2015-03-03