Amortering

Att amortera innebär att man betalar av en skuld. Skulden kan t.ex. vara ett bolån, privatlån, snabblån eller bara ett lån från en vän/familjemedlem. När du amorterar på ditt lån minskar ditt totala lånebelopp hos din lånegivare. Allt eftersom ditt lån minskar, minskar även din räntekostnad (förutsatt att räntan inte ändras).

Amorteringen kan ske på olika sätt, enligt en amorteringsplan. De vanligaste amorteringsplanerna är "rak amortering" och "annuitet".

Rak amortering

Rak amortering innebär att amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstillfälle. Utgifterna minskar därför över tiden, allt eftersom kapitalskulden, och därmed räntan, minskar.

Annuitet

För ett annuitetslån erläggs ett konstant belopp för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle. Eftersom räntedelen av detta belopp minskar över tiden i takt med att skulden betalas av, ökar amorteringsdelen så att totalbeloppet ska vara konstant.

På grund av att den kvarvarande skulden inte minskar linjärt vid ett annuitetslån blir den totala räntekostnaden för hela lånets löptid något högre än vid rak amortering. Denna skillnad är dock liten vid korta löptider.

Fördelen med ett annuitetslån är att utgiften vid de första betalningstillfällena blir mindre än vid rak amortering. Denna skillnad blir tydligare för lån med längre löptider.

Amorteringstakt

Genom att öka amortering minskar du lånet snabbare vilket leder till att den totala kostnaden för att ta lånet minskar.

När det gäller bostadslån är det många som väljer att inte amortera om de har den möjligheten då de anser att det ändå inte gör någon större skillnad med några tusen i månaden när lånebeloppet är på flera miljoner. Detta i kombination med låga räntor och att det inte finns något lagstadgat amorteringskrav gör att många väljer att inte amortera om de inte måste. Självklart kan bankerna själva kräva att man amorterar, allt beroende på hur betalningsförmågan och belåningsgraden ser ut.

Hur snabbt man väljer att amortera beror givetvis på vilka ekonomiska förutsättningar man har för att betala tillbaka på lånet. Läs därför alltid noga igenom alla information kring lånet när amortering och dylikt planeras. Det blir mycket enklare om du är väl förberedd. Jämför lån från olika aktörer innan för att få den bästa räntan och villkoren.

Publicerad 2015-06-11