Skuldsanering

En skuldsanering innebär att den person som är skuldsatt befrias från sina skulder antigen helt eller delvis. I Sverige kan fysiska personer få skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. För företag är reglerna och lagarna aningen annorlunda.

Det är kronofogdemyndigheten som beprövar om en person ska bli skuldsanerad eller ej och det är långt ifrån alla som blir det. Skuldsaneringen handlar om att de personer som verkligen satt sig i djupa skulder och som inte kommit ur dem på ett bra tag, kan få en möjlighet till sanering av sina skulder så att de når en nivå där de själva kan ta tag i skulderna och betala tillbaka dem.

Att få rätt att bli skuldsanerad är ingen självklarthet. För att ens få en chans till att bli skuldsanerad så måste du nå upp till väldigt många olika krav och det är först när du når upp till alla dessa som du kan skicka in en ansökan om att bli skuldsanerad. Först när en ansökan är kronofogdemyndigheten tillhanda kan de undersöka och ta ett beslut om ifall du kan bli skuldsanerad eller om de anser att du ska kunna få kontroll på dina skulder på egen hand.

Skuldsaneringen finns till för att hjälpa de som verkligen behöver hjälp med sina skulder. I samband med skuldsaneringen sätter man upp en betalningsplan som ofta ligger på 5 år. Under denna tid är det vanliga att man lever på existensminimum för att kunna betala tillbaka så mycket som möjligt av sin skuld. Efter perioden för återbetalning är över så är du inte längre skyldig att betala av någon på de skulder som ingick i skuldsaneringen. Lever man redan på existensminimum vid upprättandet av skuldsaneringen behövs i vissa fall ingen betalningsplan utan man blir skuldfri direkt.

Det är viktigt att inte dra på sig nya skulder under tiden för återbetalninsplanen då dessa inte omfattas av planen och kommer därmed inte att skrivas av efter perioen är slut. Innan man ansöker om skuldsanering kan det vara en god idé att gå till en budget- och skuldrådgivare hos kommunen. Det finns också stöd och råd att få hos kronofogden både innan och under tiden för en skuldsanering.

Att skuldsanering finns till är för att alla ska kunna leva bra och få hjälp även när det gått väldigt snett. Innan skuldsaneringen infördes i Sverige så fick de som hade stora skulder leva på existensminimum resten av sina liv vilket skapade ovilja, sura miner och vilket framförallt inte hjälpte landets ekonomi.

Skuldsanering är verkligen inte någonting som enbart delas ut här och där. Processen dit kan vara väldigt lång och väldigt svår just för att inte vem som helt ska kunna utnyttja denna hjälp som erbjuds.

Läs mer om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten.

Publicerad 2015-04-18