Basbelopp

Ett basbelopp är ett fastställt belopp som ändras årligen. Beloppen finns bland annat för att man ska kunna göra beräkningar för olika förmåner och avgifter. Anledningen till att dessa belopp ändras varje år är för att det har avsikten att spegla och justera inför inflation i samhället. Det är med hjälp av alla dessa olika basbelopp som man kan räkna ut bl.a. hur mycket som är ett bra bidrag i flera olika former. Alla bidrag, pensioner och annat som finns grundar sig någonstans i dessa belopp varför de har stor betydelse för vårt samhälle. Det finns flera olika typer av basbelopp vilket du kan läsa mer om här nedan.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som används bland annat till olika former av beräkningar och för att visa prisutvecklingen i Sverige. Det räknas ut av Statistiska Centralbyrån och fastställs av regeringen. Prisbasbeloppet används bland annat vid beräkning av värdet för bilförmån, beräkning av deklarationspliktgränsen och vid beräkning av grundavdraget för löntagare.

Förhöjt prisbasbelopp

Förhöjt prisbasbelopp är ett belopp som grundar sig i prisbasbeloppet men som här har beräknats till en aningen högre summa. Denna summa används bland annat när det sker beräkningar kring pensionspoäng och tilläggspension. Även detta basbelopp räknas ut av Statistiska Centralbyrån.

Inkomstbasbelopp

Detta basbelopp används för beräkning av flera olika saker och främst med olika beräkningar som har med inkomster och pensioner att göra. Det är med hjälp av inkomstbasbeloppet som högsta pensionsgrundande inkomst räknas ut och det är även med hjälp av detta belopp som den allmänna pensionsavgiften räknas ut. Förutom det så har detta belopp också en stor betydelse gällande beskattning och utdelning av kapitalvinst till olika fåmansaktiebolag. Just detta basbelopp har alltså stor betydelse för väldigt många människor. Inkomstbasbeloppet beräknas av Pensionsmyndigheten och fastställs av regeringen.

Dessa olika basbelopp har alltså en stor betydelse när det kommer till beräkningar av exempelvis pension men också flera andra viktiga saker. Det är med hjälp av dessa belopp som landet kan hålla en jämn ekonomi och bibehålla inflationsmålet.

Publicerad 2015-03-30